چشم انداز و ماموریت

چشم انداز پخش اوسینا:

تبدیل شدن به شرکت پیشرو و رقابتی به منظور ارتقاء سطح سلامت جامعه

ماموریت  ما:

شرکت پخش شیمی درمان اوسینا براین باور است كه پخش و توزیع داروهای خود را از طریق تامین بهنگام محصولات و خدمات مورد نیاز مشتریان، بهبود وضعیت انبارداری و توزیع محصولات مطابق با استانداردهای روز ، تکمیل سبد محصولات و تقویت روحیه مشاركت در كاركنان، تمام نیرو و توجه خود را معطوف فعالیت‌هایی نماید كه موجب افزایش ارزش گردد .

ارزشهای بنیادین  ما:

 • تامین به موقع داروهای انسانی به منظور ارتقا سطح سلامت جامعه 
 • افزایش سهم شرکت از بازار دارویی کشور (از لحاظ حجمی و نوع)
 • پوشش سراسری توزیع داروهای عمومی، زنجیره سرد، داروهای تحت کنترل و مخدر و داروهای بیمارستانی
 • ایجاد تعامل و همکاری گسترده و پایدار با تولیدکنندگان محصولات دارویی
 • افزایش سرعت ارسال دارو
 • افزایش ضریب پوشش داروخانه ها تا پوشش کل داروخانه های کشور
 • تکمیل سبد کالا با حضور بیشترین تعداد تامین کننده ( تولیدکننده های داخلی دارو و مکملهای درمانی و گیاهی ، واردکننده های داروهای تخصصی و انواع مکملها و تجهیزات پزشکی
 • افزایش کارایی و عملکرد فرآیندهای سفارش دهی،خرید ، کنترل موجودی و حمل و نقل محصولات
 • توسعه شبکه بازاریابی و فروش یکپارچه سراسری
 • اعلام Data فروش جهت تامین کنندگان تا سطوح داروخانه ای
 • ایجاد بستر مناسب جهت سفارش گیری اینترنتی