پیام مدیرعامل

>> وظیفه اصلی ما خدمت به مردم شریف ایران است.

>> خدمتگذاری به مردم کشورمان ایران افتخار بزرگی برای ما محسوب می گردد.

>> ماهیت شرکتهای پخش خدمت رسانی در رساندن بموقع دارو در راستای حفظ سلامتی جامعه می باشد.

>> شرکت پخش ارتباط دهنده حلقه تولید با مصرف کنندگان می باشند.

>> نیروی انسانی فعال و کوشا بزرگترین سرمایه شرکتهای پخش محسوب می گردد.

>> بازنگری فرایندهای شرکت پخش موجب بهبود کارایی و بهره وری مناسب می گردد.

>> تحویل به موقع کالا به مشتریان، در امر خدمت رسانی نقش موثری دارد.

>> چابکی در سازمان موجب ارتقاء رشد و توسعه در فعالیتها می گردد.

>> بهبود مستمر رضایت مشتری،  چابکی در سازمان، خدمت رسانی رضایت بخش، بالا بردن سطح دانش، توسعه فعالیت،  استفاده از تکنولوژی، ارتقاء کیفیت و سلامتی در جامعه،  پایانی ندارد.